Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn bedoeld om de behandelingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Het komt het resultaat ten goede.
Als u een afspraak maakt bij Conny Bakker Massagetherapie gaan wij er van uit dat u bekend bent met deze voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 1. Als u een afspraak maakt wordt uw telefoonnummer en/of e-mailadres genoteerd.
 2. Bij elke behandeling vindt er vooraf een intakegesprek met de cliënt plaats en overleg over de te bepalen behandeling. De cliënt is zelf verantwoordelijk over de juistheid van de (medische) informatie die de cliënt bij dit gesprek verstrekt. De gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet zonder schriftelijke toestemming van de cliënt aan derden verstrekt.
 3. Uw gegevens worden opgeslagen in de computer en beschermt overeenkomstig de AVG-wet. De cliënt tekent eenmalig een toestemmingsformulier om deze gegevens te mogen bewaren. Deze gegevens worden tot 10 jaar na de laatste behandeling of na overlijden verwijderd.
 4. Bij wijziging van de persoonlijke gegevens van de cliënt is de cliënt zelf verantwoordelijk om deze aan Conny Bakker door te geven.
 5. De wet bescherming van persoonsgegevens is bij Conny Bakker Massagetherapie van toepassing en staat geregistreerd bij het onafhankelijke klachtenportaal zorg en voldoet hiermee aan de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).
 6. Bij de massagepraktijk Conny Bakker worden er geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel verwijs ik u door naar de huisarts en/of paramedische zorg.
 7. Er kan geen behandeling plaats vinden als de cliënt koorts (>38 °C), griep, COVID-19 of steenpuisten heeft. Bij een flinke verkoudheid wordt er gevraagd om de afspraak te verzetten om de behandelaar en volgende cliënten niet te besmetten.
  Het is raadzaam om bij aanwezigheid van huidtumoren, hartklachten, hoge bloeddruk, epilepsie, osteoporose en acute blessures en andere ziekten eerst een advies van huisarts te vragen voordat u een afspraak maakt. 
  De cliënt vertelt voorafgaand aan de behandeling of er sprake is van een zwangerschap, hoofdpijnklachten heeft of implantaten (bijv. pacemakers of borst-) heeft.
 8. De betaling kan contant, pin of met een betaalverzoek.
 9. Conny Bakker Massagetherapie is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 10. De cliënt houdt in alle gevallen zijn ondergoed aan. Erotische en seksuele massages maken geen deel uit van de behandelingen van Conny Bakker Massagetherapie. 
 11. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart de cliënt ook dat Conny Bakker Massagetherapie niet aansprakelijk is voor bij- en nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van de gegeven behandeling.